Nejčastější otázky

Možnost vyšetření pomocí magnetické rezonance

S našimi implantáty můžete podstoupit vyšetření pomocí magnetické resonance. Pro detailnější informace je přiložené prohlášení naší firmy. 

Pro ještě datailnější informace je přiložený metodický list pro vyšetřování pacientů s kovovými implantáty na magnetické resonanci.

Karta implantátu

Obsah karty implantátu je dán čl. 18 Nařízení MDR 2017/745.

Kartu implantátu vyplňuje ošetřující lékař, který do karty doplní základní informace jako ID Pacienta, datum implantace, zdravotnické zařízení. Dále je zde místo, kde budou nalepeny malé štítky se základními informacemi, o jaký zdravotnický prostředek se jedná.

 

Dále je zde odkaz výrobce se všemi kontaktními údaji a dalšími informacemi.

 

Náhled zde:

Intervaly kontrol při totální náhradě kolenního kloubu

Kontrolu po propuštění do domácího léčení provádí pravidelně operující lékař, včetně rentgenového vyšetření.

Následuje postupné zvyšování zátěže operované končetiny. Obvyklé kontroly jsou záhy po propuštění domů, a poté v pravidelných intervalech dle operatéra. Vhodné jsou každoroční kontroly. Možný je lázeňský pobyt se zaměřením na zlepšení rozsahu pohybu, svalové síly, cvičení na rotopedu a v bazénu.

článek Další informace pro pacienty s totální náhradou kolenního kloubu.PDF

Známe řešení pro Váš poškozený kolenní kloub!
Moderní medicína umožňuje dnes léčbu i těžkých degenerativních chorob různých kloubů, včetně kloubů kolenních. Jejich totální náhradou mohou pacienti opět ocenit radosti bezbolestného života. Tyto náhrady mohou sloužit po mnoho let bez větších problémů. U pacienta s onemocněním kolenního kloubu, který má pokročilé degenerativní změny je konzervativní léčba již neúčinná. Proto je nezbytná operace totální náhrady kolenního kloubu. Taková operace je standardní výkon na všech ortopedických pracovištích a obvykle netrvá déle než 90 minut. Po operaci může pacient již druhý den začít s nácvikem chůze, pochopitelně s odlehčením a během šesti měsíců se vrací do plnohodnotného života. Pro pacienta platí, že bezprostředně po operaci musí dodržovat všechny instrukce, kterých se mu dostane od operatéra. Po propuštění z nemocnice musí dbát na odlehčování operované končetiny – to znamená ani krok bez berlí. Končetina může být plně zatěžována normální chůzí teprve po svolení operatéra. I v dalších letech může endoprotéza selhat. Může dojít k opotřebení materiálu, které se projeví stupňující se bolestí. Nejčastější příčinou selhání je však uvolnění endoprotézy, které je způsobeno jejím přetěžováním hlavně při nadměrné tělesné hmotnosti. Nejzávažnější komplikací je infekce endoprotézy. Je proto třeba zvláště pečlivě léčit každé infekční onemocnění.
Co následuje po operaci totální náhrady kyčelního kloubu?

Rehabilitace po totální endoprotéze bývá obvykle rozdělována ve vztahu k vlastnímu chirurgickému zákroku do tří fází.

1) Předoperační rehabilitace

Předoperační rehabilitace je ideální přípravou pacienta, který přichází k operaci s již naučenými stereotypy, ovládá chůzi o berlích a zná předem cvičení po operaci. Proto může reagovat na rehabilitační postupy po operaci, lépe spolupracovat, což také umožní kratší dobu hospitalizace.

2) Pooperační rehabilitace za hospitalizace

Pooperační rehabilitace za hospitalizace je obvykle velmi dobře rozpracována na každém ortopedickém pracovišti, které provádí operace TEP, s drobnými odchylkami podle preferencí různých pracovišť. Cílem je nácvik samostatné chůze a nácvik sebeobsluhy.

3) Rehabilitační program po propuštění do domácího léčení

Ambulantní rehabilitace je nezbytnou součástí pooperační péče doma, neboť pomáhá udržovat správné pohybové stereotypy a zlepšuje pohyb operované končetiny. Po 6 měsících je v běžných případech pacient schopen návratu do každodenního života. Může začít plně zatěžovat a věnovat se lehčímu rekreačnímu sportu. Po celou dobu rehabilitace platí zásada, že zátěž operované dolní končetiny určuje operatér. S ohledem na existenci „zakázaných pohybů“, při nichž může dojít k luxaci kyčelního kloubu, existuje celá řada činností a poloh, která nelze doporučit, protože obsahují některé z těchto pohybů:

článek Další informace pro pacienty s totální náhradou kolenního kloubu.PDF

Jaké jsou nejčastější diagnózy vedoucí k totálním náhradám kyčelního kloubu?
 • degenerativní kloubní změny (artrotické) – jsou nejčastější a projevují se bolestmi, omezením pohybu, drásoty, otoky či změnami kloubní konfigurace. Postižený kloub je deformován, zbaven kvalitní chrupavky a jsou přítomny výrůstky (osteofyty).
 • revmatická artritida – je podobná změna jako u předchozího příkladu, ale u těžších případů výrazně omezuje pohyb pacienta tudíž vede i k indikaci totální náhrady.
 • poúrazové změny – vznikají po špatně zhojených zlomeninách nejčastěji v oblasti kyčle a kolena, musí být řešeny totální náhradou kloubní. V některých případech i čerstvá zlomenina tříštivého typu je indikována k totální náhradě.
 • vrozené vady – z počátku činí pacientům jen malé potíže. Jsou to hlavně nedokonalá střešení hlavice kyčelního kloubu a tvarové změny horního konce stehenní kosti. Degenerativní změny u těchto pacientů probíhají urychleně a nakonec vedou k chirurgickému řešení.
 • nádorová onemocnění – pouze ve výjimečných případech
Jaké je chemické složení implantátů? (alergie)

Alergické reakce se mohou především vyskytnout  u materiálů, které obsahují tyto kovy: kobalt (Co), chrom (Cr), molybden (Mo), nikl (Ni) a jiné. Endoprotézy se vyrábí ze tří základních níže uvedených skupin materiálů.

1. Kov

– korozivzdorná ocel

– korozivzdorná ocel – dusíkatá

– titan

– titanová slitina

– kobalt-chrom-molybdenová slitina pro lití

– kobalt-chrom-molybdenová slitina kovaná

2. Keramika

– keramika BIOLOX delta a je používána hlavně pro výrobu hlavice kyčelního kloubu.

3. Polyetylen

– ultravysokomolekulární polyetylen

– crosslinked ultravysokomolekulární polyetylen

– polyetylen (UHWMPE) je určen pro PE jamky, PE vložky do kovových  acetabulárních plášťů. U totálních náhrad kolene jako vložka mezi femorální a tibiální komponentu.

– polymetylmetakrylát (PMMA)

Jaký je pooperační průběh a návrat do normálního života?

Pacient po operaci  je umístěn na JIP. Následující den je přeložen na lůžkové oddělení, kde pod dohledem RHB pracovníků začne velmi šetrná reedukace svalová, hlavně zdravými končetinami. Mírný pohyb je povolen pod dohledem i operované končetině. Druhý, nejpozději třetí den se pacient postaví na obě dolní končetiny u lůžka.

Od této chvíle začíná nácvik chůze o berlích s mírným zatěžkáváním do bolesti. Pacientovi je povolena i samostatná hygiena pod dohledem sestry. Operovaná končetina je aktivně a pasivně do bolestí rozcvičována. Nutný je i nácvik chůze do schodů.

Někteří pacienti odcházejí z nemocničního lůžka přímo do RHB oddělení, kde většinou pobývají 2 – 3 týdny dle pohybového zlepšení.

Chůze s podpažními berlemi je nyní změněna na chůzi o francouzských berlích. Pacient je průběžně kontrolován operatérem. Rehabilitační léčba trvá alespoň tři měsíce. Po RTG kontrole v této době začne pacient plně zatěžovat s odkládáním berlí. Lázeňská léčba po této době může být rovněž vhodná.

Desatero pokynů pro pacienty po operaci kyčelního kloubu

 • Cvičit – několikrát za den pohyby v kyčli. Procvičovat zádové a břišní svaly, hýžďové svaly a horní končetiny.
 • Ležet a spát  – na rovném, pevném lůžku. Při poloze na boku ležet na neoperované straně s polštářem vloženým mezi koleny a bérci.
 • Sedět – na dostatečné vysoké a pevné židli. Nedávat nohu přes nohu a nenaklánět se k jedné straně. Úhel mezi trupem a stehnem nesmí přesahovat 90 stupňů. Na WC je vhodné používat nástavec na WC. Při sedu v autě je vhodné používat polštář.
 • Chodit –  s dopomoci berlí, aby odlehčil operovanou končetinu. Na chůzi používat pevnou obuv. Obouvání usnadní dlouhá lžíce, dlouhý háček na zipy u bot a suché zipy. Míru zátěže končetiny určí lékař v závislosti na typu použité endoprotézy a fyzických předpokladech pacienta.
 • Při koupání –  je nejlepší a nejjednodušší používat sprchový kout, opatřený madlem a protiskluzovou podložkou. Koupelnu s klasickou vanou je vhodné vybavit sedátkem do vany.
 • K prevenci TEN (trombembolické nemoci)  – používat elastická obinadla nebo zdravotní punčochy po dobu 6 týdnů od operace.
 • Jízda v automobilu – jako spolujezdec je vhodné sedět na zadních sedadlech s nataženou operovanou dolní končetinou. Řízení motorového vozidla je vhodné nejdříve 3 měsíce po operaci.
 • Sexuální aktivita – v prvních 3 měsících po operaci je nutné se při všech pohybech vyvarovat výrazné zevní rotace a flexe kyčelního kloubu přes 90 stupňů.
 •  Návrat do zaměstnání a sportovní aktivity – návrat do zaměstnání a k sportovním aktivitám bývá obvykle možný nejpozději do 6 měsíců, individuální rozdíly jsou však veliké a jsou dány fyzickými předpoklady a motivací jednoho každého pacienta.
 • Sport a rekreace – vhodné je plavání, chůze a jízda na kole a rotopedu. Je nutné se vyvarovat prudšího běhu, skoků, jízdě na koni a kontaktních sportů.

Pokyny pro pacienty po operaci kolenního kloubu

 • rovné, pevné lůžko, jeden polštář pod hlavou
 • každou volnou chvíli věnovat cvičení operované končetiny: natahování a skrčování kolena, posilování svalů a lýtka, zdvihání natažené končetiny
 • několikrát denně cvičit ohýbání operované končetiny, aktivně i pasivně pomocí paty zdravé končetiny
 • pohodlná měkká obuv, elastická podešev, podpatek ne větší než 3 cm
 • nadále odlehčovat operovanou končetinu pomocí 2 francouzských holí po dobu určenou lékařem
 • nepřetěžovat operované koleno dlouhodobým stáním
 • nepřetěžovat koleno nadměrnou dlouhotrvající chůzí
 • pokud nastanou bolesti, usednout s uvolněním kolena
 • udržování přiměřené tělesné hmotnosti, eventuelně redukce váhy
 • při sedu klást chodidla rovnoběžně a více od sebe, zamezit tak vytáčení kolen
 • vyvarovat se těžké fyzické námahy
 • po větší zátěži chůzí nebo cvičením je vhodné koleno 1–2 hodiny chladit buď ledovými obklady nebo speciálními gelovými sáčky
 • chodit na pravidelné kontroly k ortopedovi /Vaše účast na pravidelných kontrolách je nezbytně nutná
Jaké jsou nutné předpoklady k operaci?

Pacient, který má výrazný klinický i RTG nález na některém kloubu, který lze nahradit, musí splňovat řadu předpokladů.

 1. Nesmí trpět závažnějším onemocněním interního charakteru.
 2. Musí být dobře psychicky stabilizován.
 3. Musí být schopen spolupráce s ošetřujícím a rehabilitačním personálem.
 4. Musí mít přiměřené fyzické předpoklady (váha v normě, svalovina).
 5. Musí zachovávat lékařské pokyny a doporučení.
Jaké jsou základní typy kyčelních a kolenních endoprotéz a pro koho jsou určeny?

Endoprotézy kyčelního kloubu na začátku rozvoje byly převážně solidní vyrobené bez dělení na menší části. S rozvojem moderních trendů dnes převládají endoprotézy modulární, složené z několika částí (dřík, krček, hlavice atd.). Tím je umožněna větší variabilita a téměř přesný kontakt mezi povrchem implantátu a kostí.

Kyčel

 • Endoprotéza cervikokapitální – nahrazení pouze hlavice stehenní kosti
 • Endoprotéza totální – nahrazení hlavice stehenní kosti i kloubní jamky

Endoprotézy se nejčastěji dělí dle způsobu fixace v kosti:

 • Cementované totální endoprotézy

– jsou upevněny v kosti rychle tuhnoucím kostním cementem (polymetylmetakrylát PMMA), který vyplňuje mezeru 1-2 mm mezi povrchem protézy a předvrtaným povrchem kosti.

– cementované protézy jsou určeny hlavně pro starší pacienty, kde je přítomen i určitý stupeň osteoporozy. Pacienti jsou schopni brzy zatěžovat.

 • Necementované totální endoprotézy

– jsou fixovány těsným kontaktem mezi kostí a povrchem protézy. Dutina nebo prostor v kosti musí přesně odpovídat velikosti zaváděné protézy, takže jejich spojení je naprosto přesné pod značným tlakem (primarfixace). Postupně během doby a zatěžování dojde k prorůstání kostních tkání do porézního povrchu titanového nástřiku (sekundární fixace).

– necementované protézy indikujeme hlavně u mladších pacientů s dobrou kvalitou kostní tkáně

Koleno

 Náhrady kolenního kloubu jsou určeny k:

 • primoimplantaci (SVL, SVL/RP, SVS)
 • revizním operacím – první endoprotéza selhala (SVR, CMS)

Totální endoprotézy k revizním operacím mají za úkol dobře stabilizovat poškozený kloub po prvotní operaci a odstranění původní endoprotézy. Při operaci se velmi často musí řešit i kostní defekty vložením kovových náhradních bloků různé velikosti a tvaru, aby byla zajištěna stabilita a funkce kolena.

 • Totální náhrada kolenního kloubu typ SVL – nejjednodušší endoprotéza pro primoimplantaci je typ SVL, který implantujeme pacientům s dobrým vazivovým aparátem včetně zadního zkříženého vazu.
 • Totální náhrada kolenního kloubu typ SVL/RP – specifická artikulační vložka umožňuje i rotační pohyby kolene.
 • Totální náhrada kolenního kloubu typ SVS – tam, kde chybí dobrý vazivový aparát, musíme použít typ SVS, který tento vaz nahrazuje a zajišťuje poškozenou dorzální stabilizaci.
 • Totální náhrada kolenního kloubu typ SVR – dobře stabilizují poškozený kloub po prvotní operaci a odstraní původní endoprotézu. K dispozici je náhrada SVR, složená z pěti modulárních částí a augmentačních bloků.
 • Totální náhrada kolenního kloubu typ CMS – pro velmi těžké deformity, velké kostní defekty a instabilitu můžeme použít i závěsnou náhradu CMS, kde části endoprotézy jsou spojeny závěsným a otočným čepem.

Obě tyto náhrady (SVR a CMS) mají dříky různé délky, které volí operatér k zajištění plné stability.

Řešení pro Váš poškozený kyčelní kloub

U pacienta s kyčelním kloubem poškozeným pokročilými degenerativními změnami je konzervativní léčba již neúčinná. Proto je operace totální náhrady kyčelního kloubu nezbytná. Taková operace je standardní výkon na všech ortopedických pracovištích a obvykle netrvá déle než 90 minut. Po operaci může pacient již druhý den začít s nácvikem chůze, pochopitelně s odlehčením, cvičí klouby končetin a během šesti měsíců se vrací do plnohodnotného života.

Co znamená nový kyčelní kloub?

Pro pacienta platí, že bezprostředně po operaci musí dodržovat všechny instrukce, kterých se mu dostane od operatéra. Po propuštění z nemocnice musí dbát na odlehčování operované končetiny – to znamená ani krok bez berlí. Končetina může být plně zatěžována normální chůzí teprve po svolení operatéra. I v dalších letech může endoprotéza selhat. Může dojít k opotřebení materiálu, které se projeví stupňující se bolestí. Nejčastější příčinou selhání je však uvolnění endoprotézy, které je způsobeno jejím přetěžováním hlavně při nadměrné tělesné hmotnosti. Nejzávažnější komplikací je infekce endoprotézy. Je proto třeba zvlášt˝ pečlivě léčit každé infekční onemocnění.

Beznoska nabízí řešení

Moderní medicína umožňuje dnes léčbu i těžkých degenerativních chorob různých kloubů, včetně kloubů kyčelních. V některých případech je však poškození kloubu příliž rozsáhlé a je nutné kloub nahradit implantátem. Tyto náhrady mohou sloužit po mnoho let bez větších problémů, je však nutné, aby si pacient uvědomil, že se jedná pouze o „ náhradu kloubu“, nikoliv o vytvoření zdravého, nového kloubu !! Proto musí mít stále na paměti, že životnost náhrady je dána i způsobem jejího zatěžování ( čím více a současně nevhodně bude umělý kloub zatěžován, tím kratší bude jeho životnost ). Jako výrobce a dodavatel kloubních náhrad s dlouholetými zkušenostmi bychom Vám rádi předložili některá doporučení, která Vám pomohou při rozhodnutí, jak zacházet s implantátem. Tato doporučení mají obecnou platnost a vztahují se na všechny typy náhrad kyčelního kloubu. Samozřejmostí zůstává, že pacienti musí dbát pokynů, které jim v těchto případech sdělí jejich ošetřující lékař.

článek Další informace pro pacienty s totální náhradou kolenního kloubu.PDF

32 let
Na trhu
1.8M+
Spokojených zákazníků
90+
Zaměstnanců

Jak se s námi spojit

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoli dotazem, rádi vám poradíme s výběrem nebo konkrétní možností řešení.

Kontakty

 • Dělnická 2727, 272 01 KLADNO
 • +420 602 666 503
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 BEZNOSKA, s.r.o. Created by digimagic.cz

Brand by Rising Studio